Spółka powstała w 2008 roku. Celem SilQuern S.ä.r.l jest budowanie wartości firm poprzez inwestowanie w przejęcia i konsolidacje na atrakcyjnych rynkach. Firma angażuje również środki kapitałowe w kierowanie, zarządzanie, kontrolę i rozwój podmiotów w ramach swoich inwestycji. Wartość spółek z portfela inwestycyjnego – 100 mln złotych.

WIZJA

Pragniemy być w grupie najlepszych firm inwestycyjnych o zdywersyfikowanym portfelu. Działając na wschodzących rynkach, chcemy inwestować w projekty z największym potencjałem wzrostu zysków, w szczególności w podmioty o perspektywie emisji publicznej akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych.