Naszym celem jest uzyskanie maksymalnych zwrotów z inwestycji, dzięki tworzeniu wartości dodanej w każdym z projektów, w które inwestujemy.

Sposoby osiągnięcia celu:

  • fuzje, przejęcia, konsolidacje
  • pozyskiwanie inwestorów strategicznych dla spółek z portfela
  • budowanie grup spółek
  • publiczne emisje akcji grupy na GPW
  • inwestycje bezpośrednie, zakup udziałów, zakup zorganizowanych części przedsiębiorstw i nieruchomości.
  • inwestycje w projekty na wczesnym etapie rozwoju